Resten af Thorvaldsens hår

Resten af Thorvaldsens hår

Resten af Thorvaldsens hår

For nogen tid siden skrev vi lidt om billedhugger Thorvaldsens hårlok, som på smukkeste vis blev hevet ud af sin lille ramme, renset og sat sammen igen. Et stykke spændende dansk kulturhistorie, belyst gennem billeder og video. Vi lovede at vi ved en senere lejlighed ville forsøge at komme lidt nærmere hårlokkens vandring fra den sørgelige dag i 1844, hvor den blev klippet af Thorvaldsens hoved og så frem til i dag, hvor den udgør en del af hårsamlingen i den gamle Borgmestergaard i Bogense. Hvis vi starter i nutiden og går baglæns, er det faktisk muligt at følge lokken et godt stykke tilbage, men så "knækker filmen" og vi er overladt til gætteri.
I september 2020 køber vi den fra Auktionshuset Bruun-Rasmussen.
De har velvilligt oplyst at den hidhører fra Museumsinspektør Hanne Finsen (Født 1925).
Hun arvede den fra sin mor Billedhugger Inge Finsen Kofoed (1899 - 1977).
Bag på rammen sidder en lille label, fæstnet med gummi arabicum, hvorpå er skrevet: "Skal tilhøre Inge". Det er antagelig den samme Inge.
Inge Finsen Kofoeds far hed Henning Sophus Epstrup og levede fra 1868-1942. Hvor vidt han har haft noget med hårlokken at gøre er uvidst men vi ved at en søster til ham også var billedehugger.
Længere tilbage kan vi ikke føre hårlokken.

Herover ses J.V.Gertner (Den døde Thorvaldsen 25/3/1844)
Herover ses J.V.Gertner (Den døde Thorvaldsen 25/3/1844)

Hvis vi tænker os tilbage til året hvor Thorvaldsen dør kan vi prøve at gå den modsatte vej.
Hvem var lokken umiddelbart tiltænkt da hans trofaste tjener Wilcenks klippede den af mesterens hoved.
Måden håret er anbragt i rammen på kaldes engelsk håroplæg, det er en teknik hvor man sammenlimer håret med gummi arabicum og kan lave krøller og andre dekorative former.
Teknikken var især populær i England fra ca. 1850-1875.
På Thorvaldsens museum ligger der to hårlokker som også er lavet efter engelsk håroplæg.
Den ene har bl.a. tilhørt den danske Prins Valdemar.

Den ene har bl.a. tilhørt den danske Prins Valdemar

 

rammens bagside vi kan tyde lyder "Lokken er efter Thorvaldsens død afklippet af ... tjener Wilckens og skænket til ?"

Sandsynligheden for at herværende hårlok er blevet givet til den kendt og prominent person er meget stor.
Den del af teksten på rammens bagside vi kan tyde lyder "Lokken er efter Thorvaldsens død afklippet af ... tjener Wilckens og skænket til ?"
De sidste ord er i væsentlig grad spist af insekter. Det kunne se ud som om at efternavnet i teksten kunne være Andersen det vil give plads til to forbogstaver. Se foto.
Vi har forespurgt på H.C. Andersens museum i Odense om der i hans efterladenskaber ikke skulle befinde sig en lok af Thorvaldsen, hvilket ville være særdeles naturligt ikke mindst når man betænker deres mangeårrige venskab.

Vi har forespurgt på H.C. Andersens museum i Odense

Museet ejer ikke en lok af Thorvaldsens hår hvilket man også fra museets side fandt en smule besynderligt.
Spørgsmålet er om herværende hårlok har tilhørt forfatteren H.C. Andersen og af en eller anden grund er gledet ham af hænde.
Vi får næppe svar på spørgsmålet men vi kan gisne og gætte og det gør ikke verden mindre spændende.

 

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.